Skocz do treści

Aktualności

Apel o klauzule społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

UE KatKilka dni temu pisaliśmy o zamówieniu ogłoszonym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na usługę ochrony, w którym nie zawarto wymogu zatrudniania o pracę.

Oznacza to, że pracownikom grożą płace rzędu kilku złotych za godzinę, nadmierne godziny pracy i brak osłon socjalnych.

Chcemy aby na UEK stosowane były klauzule społeczne. Apelujemy o zmiany w zapisach przetargowych – wesprzyj nas w tym działaniu! Apel o klauzule społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – czytaj całość »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeciwko wyzyskowi!

ZUS LogoCoraz częściej słyszymy, że krótki czas realizacji zamówienia nie sprzyja zatrudnieniu na umowę o pracę. Przykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeczy tej tezie.

W ramach zamówienia z dn. 06.07.2016 r. nr 010000/271/6/2016/ADG na wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół budynków Oddziału ZUS w Białymstoku, którego okres realizacji wynosi 5 miesięcy… Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przeciwko wyzyskowi! – czytaj całość »

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zatrudni ochroniarzy na umowach cywilnoprawnych?

UE KatW ramach zamówienia na „Usługę ochrony, dozoru, monitoringu obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach” (114685-2016) uczelnia nie definiuje sposobu w jaki oferenci zatrudniają swoich pracowników.

W praktyce oznacza to, że kryterium ceny – obok doświadczenia oferta i czasu dojazdu grupy interwencyjnej – spowoduje brak możliwości zatrudniania ochroniarzy na etat. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zatrudni ochroniarzy na umowach cywilnoprawnych? – czytaj całość »

MOPS w Elblągu – opieka społeczna bez standardów?

logomops80W ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu zamówieniu nr 115977 – 2016 z 1 lipca 2016 na „Usługi opiekuńcze wieloprofilowe” brak jakichkolwiek kryteriów społecznych. MOPS w Elblągu – opieka społeczna bez standardów? – czytaj całość »

Interweniujemy w Ministerstwie Rozwoju

uePYiIGD_400x400Nasza kolejna interwencja tym razem dotyczy Ministerstwa Rozwoju. W zamówieniu na usługi cateringowe zabrakło zarówno klauzul społecznych, jak i środowiskowych.

Kryterium niskiej ceny zdominowało przetarg – i to pomimo faktu, że rok temu rząd przyjął zalecenia w sprawie zamówień, mające promować kryteria społeczne. Interweniujemy w Ministerstwie Rozwoju – czytaj całość »

NIK na straży przepisów

WNIK najnowszym zamówieniu delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu na usługi ochrony (nr 108951 – 2016) z dn. 29.06.2016 urząd wymaga od podwykonawców zatrudnienia wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

Zastrzega też sobie prawo do weryfikacji tych kryteriów na każdym etapie realizacji zamówienia. NIK na straży przepisów – czytaj całość »

MPK Wrocław bez klauzul na sprzątanie!

q015WWtCSprzątanie to jedna z branż gdzie zatrudnianie na umowy o pracę jest najbardziej wskazane. 

Niestety wciąż zdarzają się zamówienia dopuszczające pracę za stawki poniżej płacy minimalnej.

Kolejny taki przykład to zamówienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. MPK Wrocław bez klauzul na sprzątanie! – czytaj całość »

Uniwersytet Opolski eksperymentował z outsourcingiem. Z jakim skutkiem?

Katarzyna-Duda-300x234Zlecanie usług sprzątania firmom zewnętrznym na wyższych uczelniach jest smutną, ale niestety powszechną praktyką. Niejednokrotnie kończyło się ono drastycznym pogorszeniem warunków pracy.

Przykład Uniwersytetu Opolskiego pokazuje, że warto wracać do zatrudniania własnych pracowników na godnych warunkach. Daje to gwarancję wyższej jakości, która opłaca się samej uczelni. Uniwersytet Opolski eksperymentował z outsourcingiem. Z jakim skutkiem? – czytaj całość »

Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – maj 2016

W majowym newsletterze informujemy o nawiązaniu współpracy z NSZZ „Solidarność” w kwestii wręczania „żółtych kartek” zamawiającym, zapominającym o klauzulach społecznych. Dzielimy się wrażeniami z konferencji o inteligentnym mieście w Brzezinach. Tym razem prezentujemy niezbyt chlubne pratyki publicznych zamawiających… Zapraszamy do lektury! Newsletter CentrumCSR.PL o zrównoważonych zamówieniach publicznych – maj 2016 – czytaj całość »

Zrównoważony Śląsk

Śląsk woojewództwoZarząd Województwa Śląskiego rekomenduje jednostkom Samorządu Województwa oraz Urzędowi Marszałkowskiemu stosowanie klauzul środowiskowych i kryteriów ekologicznych w realizowanych postępowaniach na udzielenie zamówień publicznych. Zrównoważony Śląsk – czytaj całość »